Mugallymlar bolg

 • How To Make An Organic Wooden Teething Ring | Melikey

  Organiki agaçdan ýasalan halka nädip ýasamaly |Melikey

  Çaga teeterlerini öndüriji hökmünde köp sargyt alýarys we her gün müşderilerimize köp haryt iberýäris.Müňlerçe daglardan we derýalardan uzakda bolan ynamyňyz üçin örän minnetdar, emma henizem haýran galdyryjy uzak möhletli hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris ...
  Koprak oka
 • Are Teething Rings Bad For Teeth? | Melikey

  Dişler üçin diş halkalary erbetmi?|Melikey

  Çagaňyz barmy?Çagaňyzyň oňaýsyzlygyny köşeşdirmek üçin, ýüzük halkalaryny ulanýarsyňyzmy?Bu halkalaryň käbiri ençeme ýyllap dowam edip, gaharly çagany köşeşdirmekde ajaýyp bolup bilse-de, çagaňyz üçin elmydama howpsuz bolup bilmez ...
  Koprak oka
 • What Wood Is Safe For Teething | Melikey

  Agaç dişlemek üçin ygtybarly zat |Melikey

  Olaryň käbiri howpsuz, beýlekileri bolsa howpsuz däl.Agaçdan ýasalan oýunjaklar üçin ulanylmaly iň oňat maslahat berilýän agaç, gaty agaçdyr.Mundan başga-da, hoz, alder, alder, alça, gök we myrt ýaly agaç oýnawaçlar hem çeýnemek üçin ulanylýar we ...
  Koprak oka
 • How To Sterilize Boil Silicone Teething Rings | Melikey

  Silikonyň gaýnadylan halkalaryny nädip sterilizasiýa etmeli |Melikey

  BPA mugt iýmit synpy täze doglan çagalar üçin organiki silikon oýnawaç oýnawaçlary Her bir ene-ata çagalarynyň sagdyn ösmegine umyt baglaýar.Şeýle-de bolsa, çagalary terbiýelemekde hiç wagt tejribäňiz bolmadyk bolsa, yzarlamagyň nähili kyndygyny bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • What Is A Food Grade Silicone? | Melikey

  Iýmit derejeli silikon näme?|Melikey

  Iýmit derejeli silikon näme?Iýmit derejeli silisiýa gel çig maly üçin iň möhüm kömekçi materiallardan biri, kremniniň gel çig malydyr, ilki bilen hil taýdan kepillendirilmelidir.Şonuň üçin silikon kauçuk önümleri öndürijileriň köpüsi korrupsiýa talap edýär ...
  Koprak oka
 • Are Silicone Teethers Safe For Babies? | Melikey

  Silikon mugallymlary çagalar üçin howpsuzmy?|Melikey

  bpa mugt iýmit derejeli silikon monjuklar Silikon tegelek monjuklaryň beýany 1.100% Zäherli däl, BPA Mugt, Gurşun Mugt, Kadmium Mugt, Phthalates Mugt, PVC Mugt.2. FDA, AS / NZS, ISO8124, LFGB, CPSIA, ASTM F963, EN71, CE.3.Biziň iýmit derejeli silikon monjugymyz ...
  Koprak oka